Lời hay ý đẹp

Nguyên lý 80/20

Tác giả:

Số trang: 0

Giá tiền: 59700 VNĐ

Năm xuất bản:

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng:

Giới thiệu nội dung:

Các nguyên lý 80/20 trong kinh doanh.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số