Lời hay ý đẹp

Nghệ thuật giao tiếp

Tác giả:

Số trang: 0

Giá tiền: 138500 VNĐ

Năm xuất bản:

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng:

Giới thiệu nội dung:

Gói ebook chuyên đề về nghệ thuật giao tiếp


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số