Lời hay ý đẹp

Con người 80/20 - chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc / Richard Koch ; ng.d. Thiên Kim, Anh Thy

Tác giả:

Số trang: 268

Giá tiền: 19900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2009

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 1.242 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số