Lời hay ý đẹp

Khoa học Khám phá - Cái vô hạn trong lòng bàn tay : / từ big bang đến giác ngộ / Matthieu Ricard, Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều, Ngô Vũ dịch

Tác giả:

Số trang: 478

Giá tiền: 29900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2011

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.515 Mb

Giới thiệu nội dung:

Sách đề cập đến cuộc đối thoại của hai nhà khoa học. Một là nhà vật lý thiên văn vốn là phật tử, người mong muốn đem những hiểu biết khoa học của bản thân đối chiếu với những nguồn gốc triết học về sự sống theo quan niệm nhà Phật. Một là nhà khoa học phương Tây trở thành nhà sư, người mà những kinh nghiệm cá nhân đã kích thích ông so sánh hai con đường nhận thức hiện thực khách quan. Họ nói chuyện với nhau không phải theo kiểu tranh luận đối đáp mà cùng bổ khuyết cho nhau để xây dựng cái nhìn nhân văn về khoa học tự nhiên, mượn tinh thần đạo Phật để hạn chế cái ác của nền khoa học kỹ thuật đang phát triển tột bậc, có nguy cơ hủy diệt cả cuộc sống và nền văn minh con người.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số