Lời hay ý đẹp

Truyện cổ Việt Nam / Nguyễn Duy

Tác giả:

Số trang: 168

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2009

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.658 Mb

Giới thiệu nội dung:

TRUYỆN CỔ VIỆT NAM là một tuyển tập giới thiệu những truyện cổ Việt Nam dành cho đối tượng là các em thiếu nhi, được sắp xếp theo các chủ đề: gia đình; học đường; bản thân; xã hội. Sau mỗi chuyện đều có phần giải nghĩa từ và phần đại ý nhằm giúp các em hiểu được ý nghĩa của truyện để tự rút ra những bài học về cuộc sống cho mình.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số