Lời hay ý đẹp

Sau mưa thôi nã đạn : / thơ và hồi ký / Bruce Weigl ; Nguyễn Phan Quế Mai b.s. và chuyển ngữ

Tác giả:

Số trang: 245

Giá tiền: 19900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2010

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 5.215 Mb

Giới thiệu nội dung:

Đây là tập sách gồm Phần I : Bài hát bom Napan với 35 bài thơ của tác giả tuyển chọn lại từ 5 tập thơ đã xuất bản cùng với những bài thơ mới nhất chưa được in, Phần II: Trở về ngôi nhà Việt gồm 5 bài bút ký, chuyện kể , trong đó có 3 bài ông viết riêng cho tập sách này.Bruce Weigl là một nhà thơ nổi tiếng tại Mỹ, là cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, nguyên là người sáng lập Trung tâm William Joiner của Đại học Massachusettes, Boston, Mỹ - Trung tâm nghiên cứu về tác hại của chiến tranh và là đơn vị đầu tiên của Mỹ có quan hệ giới thiệu văn học Việt Nam tại Mỹ.Thơ và bút ký là nỗi niềm và cảm xúc về Việt Nam, về cuộc chiến đã qua và về những mối quan hệ thân hữu mới Việt - Mỹ.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số