Lời hay ý đẹp

Nghịch lý của chiến lược đuổi kịp : / tư duy lại mô hình phát triển kinh tế dựa vào nhà nước / Li Tan ; Nguyễn Hồng Quang ... [và nh.ng. khác] dịch và hiệu đính

Tác giả:

Số trang: 309

Giá tiền: 19900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2008

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 1.339 Mb

Giới thiệu nội dung:

NGHỊCH LÝ CỦA CHIẾN LƯỢC ĐUỔI KỊP nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế dựa vào nhà nước trong nửa cuối thế kỷ 20 và đưa ra cách nhìn mới để lý giải sự lựa chọn cách thức nhà nước can thiệp vào nền kinh tế của các nền kinh tế mới nổi trong thời gian gần đây. Sách gồm 6 chương: chương 1 giới thiệu tổng quan các vấn đề trình bày trong cuốn sách; chương 2 cung cấp nền tảng lý thuyết có quá trình khảo sát, với việc điểm lại một số nguyên tắc căn bản của hệ thống thị trường tự do và một phần tập trung bàn về chi phí sử dụng thị trường; chương 3 phân tích hệ thống kế hoạch tập trung của Liên Xô như một trường hợp cực đoan của mô hình phát triển dựa vào nhà nước; chương 4 khảo sát sự thần kỳ của Đông Á như một dạng phổ biến của mô hình phát triển sự vào nhà nước; chương 5 khảo sát những thành công gần đây của Trung Quốc như một trường hợp khác của mô hình này; chương 6 đưa ra "nghịch lý của chiến lược đuổi kịp" và tóm tắt lại kết quả nghiên cứu của cuốn sách.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số