Lời hay ý đẹp

Hỏi & đáp về Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Đinh Văn Liên, Phạm Ngọc Bích

Tác giả:

Số trang: 264

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2000

Bản cho Mobile: Có

Dung lượng: 3.581 Mb

Giới thiệu nội dung:

Hỏi & đáp về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm cung cấp cho bạn đọc trẻ những tri thức cần biết về lịch sử Đảng ở mức độ bao quát một cách có hệ thống, dựa trên những sách giáo khoa về lịch sử Đảng của Học viện chính trị Quốc gia và các trường Đại học...Nội dung tập sách chỉ nêu ra những vấn đề đã được nghiên cứu và được phổ biến công khai của các cấp có thẩm quyền. Vì vậy, tập sách không đi vào những vấn đề đang còn nghiên cứu hoặc những phát hiện tư liệu lịch sử mới, bởi đây là nhiệm vụ của công trình nghiên cứu, những cuốn sách nghiên cứu về lịch sử Đảng.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số