Lời hay ý đẹp

Sổ tay phụ trách Đội / Nguyễn Thế Truật

Tác giả:

Số trang: 229

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2007

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.337 Mb

Giới thiệu nội dung:

Sổ tay phụ trách Đội ra đời nhằm giúp các anh chị phụ trách có được những thông tin nghiệp vụ cần thiết và có liên quan trong quá trình làm công tác phụ trách Đội. Đây cũng là ấn bản nhân sự kiện 60 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2001).


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số