Lời hay ý đẹp

Tương lai hậu nhân loại / Francis Fukuyama ; Hà Hải Châu dịch

Tác giả:

Số trang: 329

Giá tiền: 34900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.522 Mb

Giới thiệu nội dung:

Our Post Human Future - Tương lai hậu nhân loại đề cập đến những hậu quả của cách mạng sinh học: biến đổi gene trong nông nghiệp, sinh sản vô tính, dược học thần kinh, công nghệ di truyền con người... dẫn đến những biến đổi khôn lường cho xã hội loài người.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số