Lời hay ý đẹp

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Cấp Giấy Phép Xây Dựng / Sở xây dựng T.P. Hồ Chí Minh

Tác giả:

Số trang: 194

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản:

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 4.322 Mb

Giới thiệu nội dung:

Sở xây dụng đã biên soạn tài liệu "Hướng dẫn chi tiết các tiêu chí trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận & giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấu phép xây dựng, cấp lại giấy phép xây dựng" để các cá nhân, tổ chức thuận tiện trong việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, các cơ quan cấp giấy phép xây dựng có các tiêu chí cụ thể để xem xét hồ sơ.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số