Lời hay ý đẹp

Hoàng Sa - Trường Sa, các sự kiện, tư liệu lịch sử - Pháp lý chính. / T.2 : / [2000-2013] / Nguyễn Việt Long

Tác giả:

Số trang: 357

Giá tiền: 24900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2014

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.322 Mb

Giới thiệu nội dung:

Tập 2 «Hoàng Sa, Trường Sa - các sự kiện và tư liệu lịch sử, pháp lý chính» tổng hợp các sự kiện trong giai đoạn 2000-2013, đánh dấu 40 năm sự kiện Hoàng Sa (1974-2014). Nguyên tắc xây dựng là dựa trên những tài liệu đã được các bên công bố, lưu trữ trong các thư viện, lưu trữ quốc gia tự do tiếp cận, được khảo cứu về tính xác thực và tin tức của các hãng thông tấn nước ngoài đã được kiểm chứng. Các trích dẫn được giới thiệu một cách khách quan, không phân tích, không phản ánh lập trường của bất kỳ bên tranh chấp nào. Tư liệu cố gắng được trình bày nguyên văn với phần dịch thuật chính thức hoặc có ý kiến của các chuyên gia. Cuốn sách thể hiện mong muốn duy nhất của tác giả là nhằm giúp độc giả tự rút ra những kết luận của mình trên cơ sở các dữ liệu đã được cố gắng kiểm chứng và cung cấp một cách hệ thống.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số