Lời hay ý đẹp

Xứ Đàng Trong, lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18 / Li Tana ; bản d. của Nguyễn Nghị

Tác giả:

Số trang: 286

Giá tiền: 39900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.312 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số