Lời hay ý đẹp

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật / PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn (Chủ biên), ThS. Lê Thanh Phong, ThS. Mai Đức Đãi

Tác giả:

Số trang: 420

Giá tiền: 25000.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2008

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 4.85 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số