Lời hay ý đẹp

Giáo trình lập trình quản lý với Microsoft Office Access 2010 / ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

Tác giả:

Số trang: 324

Giá tiền: 20000.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 7.547 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số