Lời hay ý đẹp

Phương pháp tính ứng dụng trong tính toán kỹ thuật / PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn

Tác giả:

Số trang: 258

Giá tiền: 15000.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2011

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.678 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số