Lời hay ý đẹp

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu / ThS. Nguyễn Trọng Thắng (Chủ biên), TS. Võ Thị Xuân, ThS. Lưu Đức Tuyến

Tác giả:

Số trang: 258

Giá tiền: 40000.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2011

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 6.504 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số