Lời hay ý đẹp

Giáo trình thiết kế trang phục 2 / ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Tác giả:

Số trang: 68

Giá tiền: 10000.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2008

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.284 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số