Lời hay ý đẹp

Phật học tinh hoa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Tác giả:

Số trang: 255

Giá tiền: 19900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Có

Dung lượng: 2.117 Mb

Giới thiệu nội dung:

Phật học tinh hoa được đúc kết từ công trình nghiên cứu công phu về Phật học của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trong các chương đầu, tác giả khái quát bức tranh về Phật giáo, lịch sử hình thành tư tưởng Phật giáo; trong những chương tiếp theo, ông nêu lên những điểm khác nhau trong giáo lý Tiểu thừa và Đại thừa. Tinh hoa của quyển sách nằm trong hai chương nói về thuyết Nhân Quả và Bình Đẳng của Phật giáo. Cuốn sách đã giải thích được rõ ràng mọi yếu điểm của học thuyết nhà Phật, khái quát được hệ thống tư tưởng Phật giáo để đưa người đọc tiến vào mực độ cao hơn của Phật học.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số