Lời hay ý đẹp

Giáo trình ứng dụng ANSYS vào bài toán kỹ thuật / TS. Phan Đức Huynh, PGSTS. Nguyễn Hoài Sơn

Tác giả:

Số trang: 440

Giá tiền: 20000.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 6.694 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số