Lời hay ý đẹp

Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. / Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 3: Các quá trình và thiết bị làm lạnh và làm đông / ThS. Nguyễn Tấn Dũng

Tác giả:

Số trang: 406

Giá tiền: 20000.00 VNĐ

Năm xuất bản:

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 6.691 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số