Lời hay ý đẹp

Lịch sử Việt Nam bằng tranh. / Tập 45 : / Kinh tế đàng ngoài thời Lê-Trịnh / Trần Bạch Đằng chủ biên ; Lê Văn Năm biên soạn ; m.h. Lê Phi Hùng

Tác giả:

Số trang: 84

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 5.623 Mb

Giới thiệu nội dung:

Sách tập trung giới thiệu những hoạt động kinh tế xã hội nổi bật của xứ Đàng Ngoài trong thời kỳ vua Lê chúa Trịnh.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số