Lời hay ý đẹp

Lịch sử Việt Nam bằng tranh. / Tập 44 : / Chiến tranh Trịnh-Nguyễn / Trần Bạch Đằng chủ biên ; Lê Văn Năm biên soạn ; m.h. Nguyễn Huy Khôi

Tác giả:

Số trang: 80

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 5.356 Mb

Giới thiệu nội dung:

Sách thể hiện lại toàn bộ hoàn cảnh, nguyên nhân, diễn biến và kết quả của 7 cuộc chiến giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài từ năm 1627 đến 1672.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số