Lời hay ý đẹp

Lịch sử Việt Nam bằng tranh. / Tập 31 : / Hội thề Lũng Nhai / ch.b. Trần Bạch Đằng ; Nguyễn Khắc Thuần b.s. ; họa sĩ Nguyễn Huy

Tác giả:

Số trang: 78

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 5.297 Mb

Giới thiệu nội dung:

Trong quá trình âm thầm mà công phu chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra, việc tổ chức buổi hội thề ở Lũng Nhai là đỉnh cao đặc biệt nhất của quá trình gian nan ấy. Buổi hội thề có vai trò vô cùng quan trọng, từ ý chí, quyết tâm đánh đuổi giặc Minh của Lê Lợi đã trở thành ý chí, quyết tâm chung của các anh hùng nghĩa sĩ ở Lam Sơn. Từ sự chuẩn bị quan trọng này, dù trải qua nhiều gian nan, nhưng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi vẻ vang, giành lại độc lập, chủ quyền nước nhà.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số