Lời hay ý đẹp

Lịch sử Việt Nam bằng tranh. / Tập 07 : / Nhụy Kiều tướng quân - Bà Triệu / Trần Bạch Đằng chủ biên ; Đinh Văn Liên biên soạn ; họa sĩ Nguyễn Huy Khôi

Tác giả:

Số trang: 88

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.509 Mb

Giới thiệu nội dung:

Vào đầu thế kỷ thứ ba, đất nước ta nằm dưới ách đô hộ của nhà Ngô. Nhà Ngô ra sức thu vét sản vật và bắt lính, bắt phu ở Giao Chỉ, thủ đoạn vô cùng tào bạo, không từ bất kì thủ đoạn nào. Do vậy, nào năm 248 cả Cửu Chân, Giao Chỉ đều nổi dậy chống lại nhà Ngô, trong đó tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa của người nữ anh hùng trẻ tuổi Cửu Chân: Bà Triệu.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số