Lời hay ý đẹp

Cuộc phản công có ý nghĩa chiến lược : / từ Sierra Maestra đến Santiago de Cuba / Fidel Castro Ruz ; Lê Xuân Quỳnh ... [và nh.ng. khác] dịch ; Nguyễn Đình Bin hiệu đính

Tác giả:

Số trang: 308

Giá tiền: 19900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Có

Dung lượng: 4.248 Mb

Giới thiệu nội dung:

Đây là hồi ký chiến đấu của Fidel Castro Ruz. Trong tập nầy Fidel kể về cuộc chiến đấu 147 ngày đêm chống lại quân đội chế độ độc tài Batista. Sau khi bảo vệ thành công chiến khu Sierra Maestra và tiêu diệt phần lớn đội quân bao vây, các lực lượng quân Khởi nghĩa phát huy thắng lợi, tiến về thủ phủ Santiago de Cuba, căn cứ đầu não về quân sự của chế độ độc tài Batista.Fidel đã đọc bài diễn văn hàng giờ đồng hồ trước hàng vạn nhân dân Santiago de Cuba tuyên bố sự cáo chung của chế độ độc tài, mở ra một trang sử mới cho nhân dân Cuba.Sau 147 ngày phản công chiến lược, các lực lượng cách mạng Cuba đã làm chủ tỉnh Santiago de Cuba và tuyên bố Cách mạng thành công trên toàn lãnh thổ Cuba.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số