Lời hay ý đẹp

Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược : / trên mọi nẻo đường của Sierra / Fidel Castro Ruz ; Lê Xuân Quỳnh ... [và nh.ng. khác] dịch ; Nguyễn Đình Bin hiệu đính

Tác giả:

Số trang: 386

Giá tiền: 19900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Có

Dung lượng: 5.166 Mb

Giới thiệu nội dung:

Đây là hồi ký chiến đấu của Fidel Castro Ruz. Trong tập nầy Fidel kể về tuổi thơ, quá trình học tập, quá trình tham gia cách mạng và nhất là chỉ huy cuộc chiến đấu chống lại cuộc hành quân tảo thanh của quân đội chế độ độc tài Batista vào chiến khu Sierra Maestra, chiến khu và là căn cứ địa của lực lượng nổi dậy Cuba – gọi là quân Khởi nghĩa.Cuộc chiến đấu kiên cường của lực lượng bảo vệ chiến khu đã làm thất bại âm mưu tiêu diệt quân khởi nghĩa của quân đội độc tài, mà còn mở ra khả năng tiến công lật đổ chế độ độc tài Batista, sau khi đã làm tiêu hao phần lớn lực lượng của Batista tại Sierra.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số