Lời hay ý đẹp

Lịch sử Việt Nam bằng tranh. / Tập 06: Hai Bà Trưng / h.b. Trần Bạch Đằng ; Phan An b.s. ; họa sĩ Nguyễn Trung Tín

Tác giả:

Số trang: 96

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2010

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 3.28 Mb

Giới thiệu nội dung:

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và nhân dân Âu Lạc tuy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi nhưng đó chính là một bản anh hùng ca mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta suốt trong mười thế kỷ chống bọn xâm lược phong kiến phương bắc. để tưởng nhớ Hai Bà và các tướng lĩnh, nhân dân lập đền thờ ở nhiều nơi. Riêng hai bà có ngôi đền chính: Đền Hạ Lôi ở Yên Lãng (nay là huyện Mê Linh)), đền Hát Môn ở Phúc Thọ (Hà Nội) và đền Đồng Nhân ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số