Lời hay ý đẹp

Doanh nghiệp Việt Nam xưa & nay. / T.1 / Lê Minh Quốc

Tác giả:

Số trang: 179

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2004

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 4.968 Mb

Giới thiệu nội dung:


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số