Lời hay ý đẹp

50 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10-1956 -- 15-10-2006) / Nguyễn Thế Truật, Đào Đức Thiện b.s

Tác giả:

Số trang: 171

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2006

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 2.687 Mb

Giới thiệu nội dung:

Tập sách giới thiệu tổng quát quá trình ra đời, hoạt động, những đóng góp quan trọng của tổ chức Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam vào tiến trình lịch sử hiện đại ở nước ta (từ năm 1956 đến năm 2006). Sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp giúp người đọc tiện tra cứu và theo dõi.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số