Lời hay ý đẹp

Sổ tay công tác đoàn đội chương trình hoạt động đến năm 2007 / Nguyễn Thế Truật b.s

Tác giả:

Số trang: 121

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2003

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 698.23 Kb

Giới thiệu nội dung:

Để nhìn lại quãng đường đã đi qua, Sổ tay công tác đoàn - đội - Chương trình hoạt động đến năm 2007 vạch rõ những quyết định, định hướng được đề ra trong Đại hội Đoàn Thanh niên lần VIII. Sách ghi nhận những bước đi cũng như những kế hoạch được đề ra như: mục tiêu, phương hướng đến năm 2007 (Phương hứớng chung, Khẩu hiệu hành động), những phong trào lớn của thanh thiếu niên (Phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc), công tác tuyên huấn ,tổ chức, kiểm tra và công tác quốc tế của Đoàn - Hội (Công tác thiếu nhi, Công tác quốc tế, Chương trình hành động),... Chứa đựng những nội dung quan trọng, tập sách sẽ giúp bạn đọc, nhất là những cán bộ Đoàn - Hội có được cái nhìn toàn cảnh nhất về con đường phát triển của phong trào Đoàn - Hội hiện nay.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số