Lời hay ý đẹp

Sổ tay cán bộ đoàn trong trường học / Nguyễn Thế Truật b.s

Tác giả:

Số trang: 121

Giá tiền: 4900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2004

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 725.85 Kb

Giới thiệu nội dung:

Sách bao gồm các tài liệu hỗ trợ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm trong trường học như: Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các tình huống công tác Đoàn và cách xử lý; Thi đua khen thưởng của Đoàn; Đoàn với tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam trong trường học; Đoàn với công tác xây dựng Đảng và Đoàn với công tác Đoàn vụ ở trường học


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số