Lời hay ý đẹp

Chiến dịch Hồ Chí Minh - Trận quyết chiến chiến lược cuối cùng / Hồ Sĩ Thành

Tác giả:

Số trang: 276

Giá tiền: 9900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2005

Bản cho Mobile: Có

Dung lượng: 9.167 Mb

Giới thiệu nội dung:

Tiếp nối chiến thắng trận Buôn Ma Thuột, Chiến dịch Hồ Chí Minh trong mùa xuân 1975 là trận quyết chiến chiến lược cuối cùng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, là thắng lợi vĩ đại nhất của nhân dân Việt Nam. Thắng lợi từ chiến dịch này đã giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Cuốn sách này tái hiện một cách chân thật toàn bộ những sự kiện, đường đi, nước bước của Đảng, quân và dân ta từ những bước đầu cho đến khi giành đại thắng.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số