Lời hay ý đẹp

Vào thiền / Nguyên Minh

Tác giả:

Số trang: 213

Giá tiền: 14900.00 VNĐ

Năm xuất bản:

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 1.271 Mb

Giới thiệu nội dung:

Đây là một tác phẩm trình bày khái quát hầu hết các vấn đề cốt yếu liên quan đến Thiền học. Thông qua sự diễn đạt rất rõ ràng với một giọng văn trong sáng, dễ hiểu, tác phẩm có thể được xem là một công trình giới thiệu khá đầy đủ và dễ tiếp cận đối với hầu hết những ai muốn tìm hiểu về thiền. Với một sự kê cứu khá đầy đủ và chi tiết nhưng lại được thể hiện rất sinh động và mạch lạc, tác phẩm dẫn dắt người đọc qua phần lớn các phạm trù vốn rất khô khan và khó hiểu trong Thiền học, giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp nhận được tùy theo trình độ hiện có của mình mà không đến nỗi phải bế tắc như khi đến với nhiều tác phẩm nặng ký khác cùng chủ đề này. Đây có thể xem là một cuốn sách lý thuyết, khác hẳn với Sống thiền, một tác phẩm cùng tác giả khác vốn nhấn mạnh vào khía cạnh thực hành.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số