Lời hay ý đẹp

Đại cương lịch sử triết học phương Tây hiện đại / Tiến sĩ Đỗ Minh Hợp, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh

Tác giả:

Số trang: 536

Giá tiền: 29900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2008

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 3.38 Mb

Giới thiệu nội dung:

Đây là bộ sách triết học dành cho sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên triết học, nên chỉ được trình bày một cách có hệ thống, từ nhập môn, khái niệm về triết học, nội dung, phương pháp và mục đích của triết học, triết học và hệ tư tưởng, triết học và khoa học, triết học và tôn giáo, những trào lưu tư tưởng cùng các triết gia tiêu biểu nhất của triết học phương Tây các thời kỳ: từ Hy Lạp cổ đại (với Socrate, Platon, Aristote...), thời trung cổ (với Kinh Thánh, học thuyết Augustin), thời Phục Hưng, thời cận đại (với Descarte, Bacon, Pascal, Spinoza...) và triết học cổ điển Đức (với Kant, Hegel...).


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số