Lời hay ý đẹp

Cốt tủy thực dưỡng / Trần Ngọc Tài

Tác giả:

Số trang: 192

Giá tiền: 9900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 5.400 Mb

Giới thiệu nội dung:

Toàn bộ tuyển sách này đưa ra một cách nhìn khác về bịnh tật và phương hướng phòng chữa bệnh, đồng thời nhận ra được khả năng tối ưu của cơ thể mình và biết áp dụng phương cách làm chủ sức khỏe bản thân; hay hơn nửa là ứng dụng thực dưỡng để tự tạo ra một cách sống lành mạnh thuận ý thích.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số