Lời hay ý đẹp

Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên / Trần Minh Siêu b.s

Tác giả:

Số trang: 64

Giá tiền: 1900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2008

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 1.979 Mb

Giới thiệu nội dung:

Làng Kim Liên - nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên - là một mảnh đất giàu truyền thống. Đây cũng là mảnh đất có phong cảnh hữu tình nhưng thường bị thiên tai nên đời sống ở đây hết sức khó khăn. Kim Liên từ xưa đã nổi tiếng là nơi có thuần phong mỹ tục, có truyền thống hiếu học. Kim Liên đã chiếm 3/4 người học giỏi nổi tiếng (tứ hổ) của toàn huyện Nam Đàn. Ngôi nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã gắn bó quan trọng trong cuộc đời niên thiếu của Bác, chứng kiến quá trình lao động, học tập và trưởng thành của Người. Có thể nói chính nơi đây đã xây dựng và hình thành nên một con người tài năng và kiệt xuất của dân tột.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số