Lời hay ý đẹp

Giang hồ Sài Gòn : / truyện ký / Vũ Quang Hùng

Tác giả:

Số trang: 176

Giá tiền: 14900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2011

Bản cho Mobile: Có

Dung lượng: 1.495 Mb

Giới thiệu nội dung:

Giang Hồ Sài Gòn không chỉ là chuyện du đãng mà còn là chuyện đối nhân xử thế giữa người với người, chuyện nổi loạn của những người không đất dung thân, là chuyện nghĩa tình đồng đội và bao nhiêu chuyện khác.Giang Hồ Sài Gòn là tập sách viết về những nhân vật và những băng nhóm du đãng của Sài Gòn một thời trước năm 1975.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số