Lời hay ý đẹp

Hoàng Sa - Trường Sa, các sự kiện, tư liệu lịch sử - Pháp lý chính. / T.1 : / [Thế kỷ XV - 2000] / Nguyễn Việt Long

Tác giả:

Số trang: 246

Giá tiền: 15000.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2013

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 3.59 Mb

Giới thiệu nội dung:

Hoàng Sa, Trường Sa: Các sự kiện, tư liệu lịch sử, pháp lý chính là tập biên niên sự kiện lịch sử pháp lý chính diễn ra trên Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ thế kỷ XV - > 2000 do tác giả Nguyễn Việt Long nghiên cứu, thu tập và tổng hợp dựa trên những tài liệu đã được các bên công bố, lưu trữ trong các thư viện, lưu trữ quốc gia. Các tư liệu được trình bày nguyên văn, không phân tích, không đánh giá chủ quan hay phản ánh lập trường các bên nhằm giúp độc giả tự rút ra những kết luận của mình trên cơ sở các dữ liệu đã được kiểm chứng.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số