Lời hay ý đẹp

Từ bầu sữa mẹ dân gian / Nguyễn Xuân Lạc

Tác giả:

Số trang: 188

Giá tiền: 9900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2005

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 1.82 Mb

Giới thiệu nội dung:

Cụ thể hoá kiến thức văn học dân gian thành những câu hỏi đáp là một hình thức giảng dạy sáng tạo. Những câu hỏi về truyện dân gian, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, câu đố, chèo,… được tập hợp trong sách Từ bầu sữa mẹ dân gian đơn giản nhưng sâu sắc, phù hợp với học sinh trung học. Qua việc tự giải đáp những câu hỏi này, các bạn học sinh được củng cố lại kiến thức văn học dân gian đã học, đồng thời được gợi mở nhiều liên tưởng phong phú từ di sản văn hoá dân gian của dân tộc. Phần đáp án là những kiến giải thú vị và không ít bất ngờ, mở rộng thêm vốn kiến thức cho những tác phẩm văn học dân gian đã được giảng dạy.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số