Lời hay ý đẹp

Đổi mới đi lên từ thực tế : / tuyển tập / Trần Bạch Đằng

Tác giả:

Số trang: 1092

Giá tiền: 34900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2004

Bản cho Mobile: Có

Dung lượng: 3.543 Mb

Giới thiệu nội dung:

Trong hàng ngàn bài báo được viết ra từ hơi thở của cuộc sống, theo những vấn đề mà Đảng và nhân dân quan tâm, ông Trần Bạch Đằng đã có cái nhạy cảm của một nhà báo lớn, biết gợi mở, xới lên những vấn đề mà mọi người hằng theo dõi. Mỗi bài của ông Trần Bạch Đằng là một bài độc lập được trích từ các báo, song nó gắn liền với thực tế đổi mới và đi lên của đất nước ta từ năm 1975 đến 2000. Là một nhà báo, ông Trần Bạch Đằng đã ghi nhận và tư duy trên thực tế phát triển của đất nước, những bài độc lập này liên kết lại thành tư duy và tấm lòng của một người trí thức suy nghĩ từ những điều cụ thể để thấy được diện mạo chung của bước chuyển mình đi lên của đất nước trong ¼ cuối thế kỷ XX. Tuyển tập “Đổi mới đi lên từ thực tế” của nhà báo Trần Bạch Đằng là một tập hợp gồm trên 100 bài báo trong gia tài báo chí khá lớn của ông.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số