Lời hay ý đẹp

Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái / Áccađi Vácxbéc ; Đặng Ngọc Long dịch

Tác giả:

Số trang: 210

Giá tiền: 9900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2000

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 1.584 Mb

Giới thiệu nội dung:

Vào năm 1865, nhiều nước Châu Âu, đặc biệt là ở Anh, có một trò chơi độc đáo được nhiều người biết đến. Thoạt tiên nó không có tên gọi, về sau có người đặt cho trò chơi này là: Tự bạch. Và đây là bản trả lời của Mác cho hai cô con gái lớn Gienni và Lôra, bản trả lời đã đi vào lịch sử như những lời tự bạch của ông. Ông đã trả lời tất cả các câu hỏi đề ra, không bỏ một mục nào. Ông đã nói lên những ý kiến của mình về mục đích và chí hướng của con người, về những đức tính và tính xấu của con người cũng như về những điều khác. Tất cả những điều đó có quan hệ trực tiếp với thời đại ngày nay, với tất cả những người nhiều tuổi cũng như với tất cả thanh niên chúng ta.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số