Lời hay ý đẹp

Khoa học và khám phá - Bảy nàng con gái của Eva / Bryan Skyes ; ng.d. Ngô Toàn, Minh Hiền

Tác giả:

Số trang: 328

Giá tiền: 9900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2008

Bản cho Mobile: Có

Dung lượng: 2.620 Mb

Giới thiệu nội dung:

̀»‍c cù»‘n s©Łch v̀» bð̀Đy ng¡ʻ̀»i ph̀»Æ ǹ»¯ n© y, ta bið̀¿t ♯‘¡ʻ̀»Đc c©Łch ch©Ưnh x©Łc c̀»ʹa v컇c truy ra ngù»“n g̀»‘c di truỳ»n, bið̀¿t ♯‘¡ʻ̀»Đc t̀»• ti©®n ta ♯‘©Đ s̀»‘ng nh¡ʻ thð̀¿ n© o v©  ̀»Ÿ ♯‘©Øu, v©  v©Ơ sao m̀»—i ch©ðng ta lð̀Łi l©  m̀»™t nh©Øn ch̀»♭ng s̀»‘ng quan tr̀»‍ng mang trong m©Ơnh nh̀»¯ng s̀»Đi ADN kh©þng bao g컝 b̀»‹ ph©Ł h̀»ʹy, c©Łi m©  ♯‘©Đ s̀»‘ng s©đt qua nh컁u ng© n n♯ƒm. Th̀»łc s̀»ł, Bð̀Đy N© ng Con G©Łi c̀»ʹa Eva ♯‘ð̀ʹy ð̀¯p nh̀»¯ng c©Øu chuỳ»‡n k̀»đ th©ð: t̀»± chuỳ»‡n ©þng x©Łc ♯‘̀»‹nh ra c©Łc h© i c̀»‘t c̀»ʹa Sa ho© ng Nicholas v©  Sa hð̀Ưu Alexandra th©þng qua ADN c̀»ʹa hai ng¡ʻ̀»i h̀»‍ h© ng ♯‘ang s̀»‘ng cho t̀»›i chuỳ»‡n ©þng t©Ơm ra ngù»“n g̀»‘c T©Øy Phi c̀»ʹa m̀»™t ph̀»Æ ǹ»¯ Ca-ri-b©® m©  t̀»• ti©®n c̀»ʹa b©  ♯‘©Đ b̀»‹ b©Łn l© m n©þ l̀»‡ h© ng thð̀¿ k̀»œ tr¡ʻ̀»›c.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số