Lời hay ý đẹp

Nhật ký một nhà báo / Lê Văn Nuôi ; Nguyễn Đông Thức tuyển chọn

Tác giả:

Số trang: 246

Giá tiền: 19000.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2012

Bản cho Mobile: Có

Dung lượng: 2.615 Mb

Giới thiệu nội dung:

Các bài viết được phân thành 4 nhóm chính: nghề báo (Phần I: Duyên nợ nghề báo), chính trị - lịch sử (Phần II: Chấn động 30 tháng 4), kinh tế - xã hội (Phần III: Vì công bằng và phát triển), văn hóa – du lịch (Phần IV: Những ước vọng văn hóa).Tập hợp 53 bài báo của nhà báo Lê Văn Nuôi đã được đăng báo Tuổi Trẻ. Các bài báo đề cập đến nhiều vấn đề mang tính thời sự trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số