Lời hay ý đẹp

Triết học nhập môn - Triết học Đông Phương. / T.1 / Lưu Hồng Khanh

Tác giả:

Số trang: 283

Giá tiền: 9900.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2005

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 1.381 Mb

Giới thiệu nội dung:

Nội dung sách bao gồm những khái niệm triết học cơ bản và cách nhìn nhận sự vật của người phương Đông từ thời cổ đến nay.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số