Lời hay ý đẹp

Cánh cửa mở rộng - Thợ cơ khí toán học – Giải toán bằng trực quan vật lý / Mark Levi ; Huy Nguyễn dịch

Tác giả:

Số trang: 238

Giá tiền: 15000.00 VNĐ

Năm xuất bản: 2011

Bản cho Mobile: Không

Dung lượng: 7.870 Mb

Giới thiệu nội dung:

Trước nay, có quan niệm cho rằng toán học là công cụ phục vụ cho vật lý học. Tuy nhiên, cuốn sách này cho thấy những định luật, định lý, phương trình… toán học được lý giải và chứng minh bằng công cụ là vật lý học một cách ngắn gọn hơn nhiều so với cách giải hoặc chứng minh bằng công cụ toán học thuần túy.


bạn đọc thảo luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

    Ý kiến của bạn:

    Thông tin

    Đổi mật khẩu

    Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó có ít nhất một ký tự in HOA và một ký tự số